โปรโมชั่นรายละเอียดโปรโมชั่น :
ซื้อเดือน 9 คืน 9,999.-

ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560

เงื่อนไข :
1. กรณีซื้อห้องชุดผ่าน Condo Lumpini Brokerage มูลค่า 1,000,000 บาทขึ้นไป และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 กันยายน 60
2. ผู้ซื้อต้องปริ้นท์หรือโชว์ภาพโฆษณานี้ต่อ เจ้าหน้าที่ขายเพื่อรับสิทธิ์ก่อนจองซื้อห้องชุด
3. ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนภายใน 30 วันหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ และห้องขายก่อนโอนกรรมสิทธิ์ของ LPN ได้
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า